Πληρωμές λογαριασμών

Μέθοδοι Πληρωμής

1. ΜΕΣΩ JCC PAYMENT SYSTEM

Μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω της JCC κάνοντας κλικ στους διπλανούς συνδέσμους:

Φορολογίες - Υδατοπρομήθεια: https://www.jccsmart.com/e-bill/30183032

Φορολογία Κοιμητηρίου: https://www.jccsmart.com/e-bill/30183057

 

2. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται στα Γραφεία του Συμβουλίου καθημερινώς μεταξύ 7:45 και 13:00.

Σε περίπτωση που η πληρωμή θα γίνει με τραπεζική επιταγή να εκδίδεται στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου και να στέλλεται έγκαιρα.

 

Επιπλέον Πληροφορίες για το λογαριασμό σας

Αυτόματη Εξόφληση Λογαριασμού

Αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών, αποταθείτε στο Συμβούλιο και απαλλαγείτε από περιττά έξοδα και ταλαιπωρίες. Ο λογαριασμός θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση σας για ενημέρωση και θα εξοφλείται με βάση τα στοιχεία τα οποία θα αποστέλλονται στη Τράπεζα από το Συμβούλιο.

Αλλαγή Διεύθυνσης Κατοικίας Παρακαλούμε ελέγξετε το όνομα και τη διεύθυνση σας στο λογαριασμό και για τυχόν αλλαγές επικοινωνήστε με τα γραφεία της κοινότητας.