Μέσω Διαδικτύου οι Πληρωμές στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018, 15:05

Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους οι κάτοικοι της κοινότητας Αυγόρου.

Σε μια προσπάθεια εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Κοινότητα Αυγόρου προχώρησε σήμερα στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία διενέργειας πληρωμών JCC Smart, για παροχή δυνατότητας πληρωμών κοινοτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου έχει εγκαινιάσει τη νέα του διαδραστική ιστοσελίδα μέσω της εταιρείας Technomart.