Λαογραφικός Όμιλος Αβκορίτισσα Φωνή

Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018, 12:21

Λαογραφικός Όμιλος Αβκορίτισσα Φωνή

Εκδήλωση στις 9/4/18

Τοποθεσία: Στον Περίβολο της Εκκλησίας Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Αυγόρου

Φωτογραφίες