ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2020, 12:38

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι στις 30 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε το Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

Κείμενο με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου - Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής» με ημερομηνία Νοέμβριος 2020, έγχρωμα Ένθετα Σχέδια με αρ. 1 έως 6 σε μέγεθος Α3 και ημερομηνία Νοέμβριος 2020 καθώς και Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης σε κλίμακα 1:20.000 και ημερομηνία Νοέμβριος 2020, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(5) του Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου, δηλαδή μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2021, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους λόγους. Λευκωσία, 30 Νοεμβρίου 2020

Παρακάτω, για ευκολότερη πρόσβαση, μπορείτε να δείτε τους υπερσυνδέσμους (links) των σχετικών ανακοινώσεων, κειμένων και χαρτών του νέου τοπικού σχεδίου.

Ανακοίνωση: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%93%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf?OpenElement

Κείμενο Σχεδίου: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%9A%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF.pdf?OpenElement

Χάρτης 1: http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%201%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AE%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE.pdf?OpenElement

Χάρτης 2 (Χρήση Γης): http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%202%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%20%CE%B3%CE%B7%CF%82%20(%CE%9A%CE%BB%201_20%20000).pdf?OpenElement

Χάρτης 3 (Πολεοδομικές Ζώνες) http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%203%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82%20(%CE%9A%CE%BB%201_20%20000).pdf?OpenElement

Χάρτης 4 (Οδικό δίκτυο, περ ποδηλατοδρόμων) http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%204%20%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF%20%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD.pdf?OpenElement

Χάρτης 5 (Περιβαλλοντικός Πλούτος) http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%205%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf?OpenElement

Χάρτης 6 (Κοινοτικές και Άλλες Δημόσιες Χρήσεις) http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf/All/C55279D42C9E2D89C2258632002615E6/$file/%CE%A3%CF%87%206%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf?OpenElement