Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 07/2018

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, 15:18

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για τη Βελτίωση Παραδοσιακής Οικοδομής που χρησιμοποιήται ως Λέσχη Ηλικιωμένων. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ». Οι προσφορές που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη. Σχέδια και τεχνικοί όροι μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων του Κράτους στην σελίδα: www.eprocurement.gov.cy.

Έντυπα