Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 03/2017

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017, 15:57

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 03/2017       

1.0.0.    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την κατασκευή οχετού στην κοινότητα Αυγόρου.

2.0.0.   Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου, στην διεύθυνση Λεωφόρος Καρύων αρ. 77, 5510 Αυγόρου, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΟΡΟΥ».  ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 03/2017.

3.0.0.    Σχέδια και τεχνικοί όροι μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων του Κράτους στην σελίδα: www.eprocurement.gov.cy

4.0.0.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Πολιτικό Μηχανικό των Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου κο Γιώργο Στυλιανού, στο τηλέφωνο 23200913 ή 99710569.

5.0.0.    Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση μη απόσυρσης της προσφοράς.

6.0.0.    Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Το Συμβούλιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί καμία προσφορά ή και να δεχτεί περισσότερες από μία προσφορές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2017

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ