Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 05/2017

Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017, 14:59

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 05/2017       

1.0.0.    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την ανακαίνιση μέρους του Κοινοτικού Μεγάρου Αυγόρου.

2.0.0.   Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών  του Συμβουλίου, στην διεύθυνση Λεωφόρος Καρύων αρ. 77, 5510 Αυγόρου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,  17   Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΥΓΟΡΟΥ». ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 05/2017.

3.0.0.    Έγγραφα ζήτησης προσφορών μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.cy

4.0.0.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Πολιτικό Μηχανικό των Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου κο Γιώργο Στυλιανού, στο τηλέφωνο 23200913 ή 99710569.

5.0.0.    Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση μη απόσυρσης της προσφοράς. 

6.0.0.    Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Το Συμβούλιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί καμία προσφορά ή και να δεχτεί περισσότερες από μία προσφορές.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ