Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 06/2017

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, 15:00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 06/2017

1.0.0.    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την κατασκευή Ανοικτού Γηπέδου Αθλοπαιδιών στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Αυγόρου.

2.0.0.   Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου, στην διεύθυνση Λεωφόρος Καρύων αρ. 77, 5510 Αυγόρου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή,  24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΥΓΟΡΟΥ». ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 06/2017.

3.0.0.    Έγγραφα ζήτησης προσφορών μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην διεύθυνση: www.eprocurement.gov.cy

4.0.0.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Πολιτικό Μηχανικό των Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου  κο Γιώργο Στυλιανού, στο τηλέφωνο 23200913 ή 99710569.

5.0.0.    Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση μη απόσυρσης της προσφοράς.

6.0.0.    Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Το Συμβούλιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί καμία προσφορά ή και να δεχτεί περισσότερες από μία προσφορές.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2017                      

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ