Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 01/2018

Πέμπτη, 02 Αυγούστου 2018, 14:39

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 01/2018 1.0.0. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την ανέγερση κτιρίου στο Κοινοτικό Κοιμητήριο. 2.0.0. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου, στην διεύθυνση Λεωφόρος Καρύων αρ. 77, 5510 Αυγόρου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ». ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 01/2018. 3.0.0. Σχέδια και τεχνικοί όροι μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων του Κράτους στην σελίδα: www.eprocurement.gov.cy και κατά τις εργάσιμες ώρες, από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου (τηλέφωνο 23922680). 4.0.0. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Πολιτικό Μηχανικό των Κοινοτικών Συμβουλίων Αμμοχώστου κο Γιώργο Στυλιανού, στα τηλέφωνα 99710569, 23827735 και μέσο email gepifaniou@yahoo.gr. 5.0.0. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται με βεβαίωση μη απόσυρσης της προσφοράς. 6.0.0. Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Το Συμβούλιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί καμία προσφορά ή και να δεχτεί περισσότερες από μία προσφορές. ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ

Έντυπα