Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 05/2018

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018, 14:11

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την κατασκευή οχετού στην Κοινότητα Αυγόρου. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Συμβουλίου, στην διεύθυνση Λεωφόρος Καρύων αρ. 77, 5510 Αυγόρου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΓΟΡΟΥ». ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 05/2018. Σχέδια και τεχνικοί όροι μπορούν να εξασφαλιστούν από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συμβάσεων του Κράτους στην σελίδα: www.eprocurement.gov.cy.

Έντυπα