Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 04/2018

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018, 15:44

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την συντήρηση του Κοινοτικού γηπέδου. Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, 2018 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Προσφορά για την συντήρηση του Κοινοτικού γηπέδου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου». Οι προσφορές που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη. Όροι Συμβολαίου, Γενικές Οδηγίες και Έντυπα υποβολής προσφορών μπορούν να λαμβάνονται από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου (τηλέφωνο 23922680), που βρίσκονται στην Λεωφόρο Καρύων αρ. 77, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Έντυπα